Garancija

Boix Europe omogućava garancijsko razdoblje od 12 mjeseci, pokrivajući rad i sve rezervne dijelove, osim dijelova istrošenih tijekom normalnog korištenja, kao što su remenje, električni materijal i usisne gumene kapice. Garancija ne uključuje troškove puta i životne troškove naših servisnih mehaničara. Za garanciju instalacije bit ćete vođeni sa servisnim osobljem tvrtke Boix Europe. Oprema ugrađena u naše strojeve, a koja nije proizvedena od naše strane, bit će pokrivena respektabilnom proizvođačevom garancijom (oprema za lijepljenje, motor, vakuum pumpa i kompresor).

Your Box Forming Partner