Lokacije

Osim sjedišta u Eerbeeku, Boix Europe ima prodajne urede u Minhenu (Njemačka), Zagreb(Hrvatska ) i Moskva (Rusija) kako bi se omogućilo servisiranje Srednje europskog i Istočnoeurupskog tržišta. Proizvodnja se obavlja u Boix tvornici u San Isidru, Alicante (Španjolska)

 

Overzichtskaart locaties Boix europe

Prodajni uredi 

Boix Europe B.V.
Loubergweg 6
6961 EK Eerbeek
The Netherlands
Tel.: +31(0)313 670 460
E-mail: info@boixeurope.com 

Office Eerbeek

Boix Germany
Tel.: +31 (0)6 30814565
E-mail: germany@boixeurope.com
Grad: Munich

Boix Croatia
Tel.: +385 91 6203975
E-mail: croatia@boixeurope.com
Grad: Zagreb

Boix Russia
Tel.: +7 925 0234168
E-mail: russia@boixeurope.com
Grad: Moscow

Factory & Salesoffice Southern Europe and the rest of the world.
Tel.: (+34) 902 171117
E-mail: ventas@boix.es
Grad: San Isidro (Alicante)

Your Box Forming Partner